Twitter RSS
Úvod Prehliadač Opera Články a návody Čistý PROFIL - základ zdravia - 2.časť

Čistý PROFIL - základ zdravia - 2.časť

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 altV druhej časti, pre zmenu, psychologicko-programového návodu a aj článku sa Vám pokúsim popísať, ako jednoducho si vytvoríte jedno-užívateľskú inštaláciu Opery.
 Je to veľmi dobrý spôsob inštalácie, ak potrebujete experimentovať s nastavením, upravovať si súčasti Opery alebo si chcete vyskúšať nové vývojové verzie, pretože celú Operu aj s Vaším nastavením a dátami máte v jednom adresári. Takto je ľahko prístupná aj pre prípadne zálohovanie, napríklad pri reinštalácií systému.
 Pre skúsenejších užívateľov som pripravil návod, ako si jednoducho vytvoriť svoju vlastnú prenosnú verziu Opery a tak ju mať, napríklad na USB kľúči, všade so sebou...

:: Na čo je jedno-užívateľská inštalácia?

:: Ako si vytvorím jedno-užívateľskú inštaláciu?

:: Ako si vytvorím prenosnú verziu?

 

:: Na čo je jedno-užívateľská inštalácia?

 Povedzme si najprv v čom spočíva výhoda jedno-užívateľskej inštalácie.
  - ľahký prístup do Vášho profilu a inštalácie Opery - všetko je v jednom adresári
  - možnosť prevádzkovať viac samostatných (testovacích?) inštalácií - profil ma každá zvlášť
  - prenositelnosť v rámci disku a adresára (napríklad: C:\Program files\OperaX) je možné Operu prenášať medzi počítačmi

:: Túto inštaláciu najrýchlejšie vytvoríte Operou vo verzii Classic.
 Na začiatku Vás však môže zaskočiť, že obsahuje len anglické rozhranie, ale po inštalácií je ju možné jednoducho lokalizovať. Ďalším problémom môže byť, že verzia Classic používa WISE inštalátor, ktorý vykonáva len minimum zápisov do registrov, čo je na jednej strane síce fajn, ale v prípade používania Opery, ako predvoleného prehliadača môžu nastať problémy s jej asociovaním.
 Odinštalácia sa vykonáva v jej adresári (napríklad: C:\Program files\OperaX\Uninst), kliknutím na unwise.exe súbor a po odinštalácií, taktiež vymazaním celej zložky Opery, kde sa nachádza aj Váš profil (v prípade potreby nevymazávať alebo zálohovať).

:: Taktiež je možné použiť International alebo English verziu, ktorá používa MSI inštalátor a ten je lokalizovaný do viac jazykov (v International je prítomná slovenčina). MSI je viac previazanejší so systémom, pretože výrazne viac zapisuje do systémových registrov. Veľmi dôležitou podmienkou pri týchto dvoch verziách je, že sa po skončení inštalácie nesmie spustiť Opera (na konci inštalácie je zaškrtávacie políčko) .

:: Ako si vytvorím jedno-užívateľskú inštaláciu?

:Classic verzia:
 1. Stiahnite si Operu Classic + slovenskú lokalizáciu.
 2. Spustite inštaláciu novej Opery.
 3. V kroku, kde sa inštalátor pýta na umiestnenie Opery (Select installation directory) je veľmi dôležité zmeniť jej adresár (napríklad C:\Program files\OperaX) a označiť voľbu Use the same profile for all users on this computer a pokračovať v inštalácií.
 4. Po prvom spustení by mala byť Opera čistá, samostatne bežiaca, bez Vašich nastavení a taktiež bez lokalizácie.
Aby sme si Operu lokalizovali je potrebne stlačiť Ctrl+F12 > zložka Generals a tlačítko Details... > User interface language: a tlačítko Choose... > vyberte stiahnutý lokalizačný sk.lng balíček > Open > Ok > Ok

:Interantional verzia:
 1. Stiahnite si Operu International
 2. Spustite inštaláciu novej Opery.
 3. V kroku, kde sa inštalátor pýta na umiestnenie Opery je veľmi dôležité zmeniť jej adresár (napríklad  C:\Program files\OperaX)
 4. V závere inštalácie je potrebne zrušiť políčko na spustenie Opery po skončení inštalácie - Opera sa nesmie spustiť!!!
 5. V adresári s nainštalovanou Operou (v našom príklade C:\Program files\OperaX) nájdite súbor operaprefs_default.ini (u staršej Opery - operadef6.ini).
 6. Otvorte súbor v textovom editore (napríklad: Poznámkový blok), zmeňte hodnotu  Multiuser=1 na Multiuser=0 a súbor uložte.
 7. Po prvom spustení, by mala byť táto Opera čistá, samostatne bežiaca a bez Vašich nastavení.

:Aktuálna verzia - (zvyčajne) International:
 1. V súčasnej verzii Opery si lokalizujte svoj užívateľský profil (cez Nápoveda > O programe Opera).
 2. Operu ukončite.
 3. Nájdite v adresári s Operou (zvyčajne: C:\Program files\Opera) súbor operaprefs_default.ini (u staršej Opery - operadef6.ini).
 4. Otvorte súbor v textovom editore (napríklad: Poznámkový blok), zmeňte hodnotu  Multiuser=1 na Multiuser=0 a súbor uložte.
 5. Po prvom spustení by mala byť Opera čistá, samostatne bežiaca a bez Vašich nastavení.

:: Prenos údajov medzi súčasnou a jedno-užívateľskou verziou (obe verzie nesmú byť spustené):
 1. Z adresára Profile  predchádzajúcej verzie (pravdepodobne:  C:\Documents and Settings\uživateľ\Application Data\Opera\Opera|) prekopírujte do nového (napríklad: C:\Program files\OperaX\Profile) podľa potreby súbory:
  bookmarks.adr - záložky (staršie Opery - opera6.adr
  wand.dat - hesla
  speeddial.ini - nastavenie Rýchleho prístupu
  opthumb.dat + adresár Thumbnails - obrázky v Rýchlom prístupe
  search.ini - vyhľadávače
  notes.adr - poznámky
  adresár Toolbar - vlastne rozloženie panelov
  adresár Keyboard - vlastne definície kláves
  adresár Mouse - vlastne myšacie gestá
  adresár Menu - vlastne nastavenia menu
  widgets.adr + adresár Widgets - stiahnuté Pomôcky
  urlfilter.ini - filter reklám
  override.ini - miestne nastavenie stránok
 2. V prípade, že ste používali mailového klienta, tak z menu zvoľte  Súbor > Import/Export > Importovať poštu > Importovať z Opery 7/8/9/10 > Ďalej > pomocou tlačítka Prechádzať... nájdite súbor accounts.ini v adresári Mail  predchádzajúcej Opery (pravdepodobne: C:\Documents and Settings\užívateľ\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\Mail).
 V panely Importovaná položka si zvoľte/selektujte konto/kontá, ktoré chcete importovať, zaškrtnite polička Importovať nastavenie a správy a stlačte tlačítko Importovať.

::Dôležité:
Musíte sa však rozhodnúť, ktorého mailového klienta budete používať, pretože by sa mohlo stať, že časť mailov budete prijímať v starej inštalácií a časť v novej! 

:: Ako si vytvorím prenosnú verziu? (pre skúsených)

 Základom pre prenosnú verziu je jedno-užívateľská inštalácia a zavádzací program, ktorý sa postará o to, že bude meniť cesty v profile Opery podľa toho, kde sa Vám Opera nachádza a odkiaľ sa spúšťa.

Novinka: Opera od verzie 10.0 už podporuje prácu s relatívnymi cestami!!! Takže pre prenosnú Operu už nie je potrebný zavádzač. Tento návod pre prenosnú verziu čoskoro o tieto informácie doplním...

Postup vytvorenia prenosnej verzie je následujúci:
 1. Stiahnite si zavádzač Opera Loader (autor: Lex1) na disk
 2. Vytvorte si jedno-užívateľskú inštaláciu Opery, prípadne môžete si vytvoriť prenosnú verziu zo súčasnej verzie (to však nedoporučujem).
 3. Rozbaľte archív s programom (dôležité sú dva súbory OperaLdr.exe a OperaLdr.ini) do hlavného programového priečinka Opery (napríklad C:\Program files\OperaX)
 4. Ukončite Operu a spustite program OperaLdr.exe.
  V prípade, že používate viac-užívateľskú verziu, tak Vás program požiada na potvrdenie konverzie na verziu jedno-užívateľskú.
 5. Po štarte si skontrolujte, či máte všetko na svojom mieste a pred ukončením je dobré nastaviť, aby sa mazala disková cache po skončení práce (objemovo narastá adresár Cache), nepamätal sa obsah navštívených stránok (generuje adresár VPS) a v prípade, že chcete prenosnú verziu používať len na USB-kľúči, ktorý má malú kapacitu, je dobré vypnúť diskovú cache úplne. Tieto nastavenia nájdete v Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > História a cache.
 
 Vytvorili ste si vlastnú prenosnú verziu Opery. V prípade, že si chcete vyskúšať, či Vám funguje dobre napríklad na kľúči, tak si celý adresár s Operou naň presuňte a spustite Operu opäť cez OperaLdr.exe.
Poznámka: Je dôležité spúšťať Operu pomocou OperaLdr.exe vždy, po každej zmene umiestenia Opery (iný počítač, disk...). V prípade, že sa umiestnenie Opery nemení, tak stačí spustiť OperaLdr.exe len raz (prvý krát) a potom klasicky pomocou Opera.exe alebo pomocou ručne vytvoreného odkazu (cesty sú už zapísané).Máme online 33 hostí