Twitter RSS
Úvod Prehliadač Opera Články a návody FAQ: Často kladené otázky o Opere

FAQ: Často kladené otázky o Opere

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

alt Máte problém s Vašou Operou? Chcete si ju preinštalovať, zálohovať, či vrátiť niektoré jej nastavenie do predvolených hodnôt? Nechcete si vyskúšať novotou voňajúci, vývojový, či experimentálny build tak, aby ste si nepoškodili súčasnú verziu? Nefunguje Vám nejaký plugin na prezeranie prvkov alebo videí v bežných formátoch Flash, WMV, či PDF
Neradi sa lúčite s prostredím Opery a spúšťate Internet Explorer, len kvôli tomu, že stránka vyžaduje ActiveX?
Na všetky (nielen) tieto otázky Vám môže poskytnúť odpoveď naša zbierka, často kladených otázok (anglicky: FAQ - Frequently Asked Questions)...  

: Akú inštaláciu Opery si vybrať?
: Ako si vytvoriť oddelenú/jedno-uživateľskú inštaláciu Opery?
: Ako zobraziť WMV videa?
: Ako zobraziť Flash videa?
: Ako zobraziť PDF dokumenty priamo v prehliadači?
: Ako spustiť ActiveX stránky v Opere?
: Ako nainštalovať prostredie Java?
: Ako zvýšiť počet okien v Rýchlom prístupe (Speed Dial)?
: Ako vrátim stratene/odstránené políčko, či tlačidlo späť na lištu?
: Ako si očistím profil Opery (padá, mrzne, či niečo v nej nefunguje)?
: Ako zablokovať prvky, či časti stránok alebo celé stránky?
: Ako si zálohujem svoj profil?
: Ako riešiť problémy s Operou?
: Ako správne odinštalovať/preinštalovať Operu?

:: Akú inštaláciu Opery si vybrať?

  :: ZMENA: Od verzie Opery 11 existuje len jediný inštalátor, ktorý obsahuje lokalizačné jazyky a naviac umožňuje USB inštaláciu.
 
I keď Opera sa inštaluje rovnako, ako bežné programy, tak existuje niekoľko typov jej inštalácií. V základe rozlišujeme tieto druhy:
  :: Opera International - je najdostupnejšia verzia, založená na MSI inštalátore a obsahujúca veľké množstvo lokalizácií (okolo 40). MSI inštalátor sa vyznačuje tým, že štandardne vytvára multi-uživateľskú inštaláciu, čo znamená, že základ Opery je v programovej zložke systému (Program files\Opera) a Váš profil a dáta v užívateľských dokumentoch. MSI inštalátor je viac previazanejší so systémom, dokáže upraviť asociácie v prípade, že chcete Operu používať ako predvolený prehliadač a jej odinštaláciu vykonáte cez systémove menu Pridať a odobrať programy.
  :: Opera English - je to rovnaká verzia ako International (postavená na MSI), ale bez lokalizačných balíčkov. Prítomné je len anglické rozhranie, ale dá sa pridať iný jazyk.
  :: Opera Classic - len anglicky lokalizovaná inštalácia Opery, založená na Wise inštalátore, ktorý vykonáva minimum zápisov do registrov systému. Jej zaujímavosť spočíva v tom (samozrejme okrem najmenšej veľkosti inštalátora), že pri inštalácií je možné si zvoliť, či inštalácia bude multi-užívateľská (každý užívateľ systému bude mať zvlásť svoj profil) alebo jedno-užívateľská (jedna spoločná zložka). Odinštalácia sa vykonáva v programovom adresári, v zložke Opera\uninst\unwise.exe.
  :: OperaPortable - je už nainštalovaná, slovensky lokalizovaná, jedno-užívateľská verzia Opery (základom bola Opera Classic), ktorá je už vybavená potrebnými plugínami. Na prácu s ňou ju stačí len rozbaliť z archívu a spustiť z ľubovolného miesta, či zapisovateľného média.
  :: Opera Alpha,Beta,Snapshot,Preview - sú to vývojové a nie vždy odladené verzie Opery. Ich inštaláciu je potrebné vykonávať do zvlášť užívateľského, či programového adresára, aby neovplyvnili funkčnosť Vašej stabilnej verzie. Uvedené verzie je možné stiahnuť pod MSI alebo Wise inštalátorom.
  :: OperaTor - je prenosná verzia Opery doplnená o anonymizačný nástroj Tor a proxy server Polipo. Úlohou takejto kombinácie je možnosť všade surfovať anonymne, bezpečne a nezanechať na počítači žiadne stopy. Nevýhodou môže byť snáď len pomalšie načítanie stránok. 

:: Ako si vytvoriť oddelenú/jedno-užívateľskú inštaláciu Opery?

 V prípadoch, keď si budete chcieť len otestovať novšiu, staršiu, vývojovú, či testovaciu verziu alebo len radi experimentujete a chcete mat všetko po ruke, tak pre Vás je jedno-užívateľská inštalácia Opery, ako stvorená.
 Jej podstata spočíva v tom, že celá jej inštalácia, aj s Vaším profilom, sa nachádza v jednej, ľubovolne umiestnenej zložke na disku. Normálna, teda viac-užívateľská inštalácia vytvorí programovú zložku Opery na Vami zadefinovanom, či štandardnom mieste, ale Váš profil sa bude nachádzať mimo nej. Presnejšie, bude v užívateľskej zložke systému tak, aby každý prihlásený užívateľ v systéme používal rovnaké jadro Opery, ale jemu vlastne prispôsobenia.

 :: ZMENA: Od verzie Opery 11 je možné vykonať USB inštaláciu, ktorá nevykonáva zápis do registrov a udržuje program a profil na jednom mieste.
 
  Ak ste sa rozhodli vytvoriť si vlastnú jedno-užívateľskú inštaláciu z ľubovolnej verzie Opery, tak návod nájdete v našom článku: 
Čistý profil - základ zdravia.

:: Ako zobraziť WMV videa?

 Ak mate problém s prehrávaním WMV vídeií na Vašich obľúbených stránkach, tak problémom bude pravdepodobne absencia zásuvného modulu pre WMV.
Postup pre jeho inštaláciu je následovný:
 1. Stiahnite si knižnicu np-mswmp.dll niekde na disk.
 2. Pomocou menu Pomoc > O prehliadači Opera alebo napísaním opera:about do adresného riadku si zistite, kde má Vaša Opera uložené zásuvné moduly (riadok Cesta plugínov).
 3. Ukončite Operu a do nájdeného adresára (zvyčajne C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\) so zásuvnými modulmi, rozbaľte knižnicu np-mswmp.dll
 4. Spustite Operu a skontrolujte si správnu asociáciu plugínu pomocou Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > Sťahovanie > odškrtnúť Skryť typy súborov otvárané Operou > do políčka napíšte WMV > dvojklik na vyfiltrovanom odkaze > povoliť Použiť plugin: Microsoft Windows Media Player > Ok > Ok
 5. Hotovo. Skontrolujte si funkčnosť prehrávača na stránke.

:: Ako zobraziť Flash videa?

 Ak mate problém s prehrávaním Flash vídeií na Vašich obľúbených stránkach, tak problémom bude pravdepodobne zlá inštalácia zásuvného modulu pre Flash.
 1. Stiahnite si najnovší Adobe FlashPlayer (verzia pre Váš systém a pre Firefox, Safari a Operu). 
 2. Pomocou menu Pomoc > O prehliadači Opera alebo napísaním opera:about do adresného riadku si zistite, kde má Vaša Opera uložené zásuvné moduly (riadok Cesty plugínov) a ukončite Operu.
 3. Odinštalujte si pôvodný FlashPlayer (cez ponuku v systéme Pridať a odobrať programy).
 4. Skontrolujte si adresár Opery so zásuvnými modulmi (pravdepodobne: C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\), kde nájdite a odstráňte súbory NPSWF32.dll a NP32DSW.DLL, v prípade, že sa tam nachádzajú.
 5. Spustite inštaláciu nového Adobe FlashPlayeru.
 6. Opäť skontrolujte adresár Opery so zásuvnými modulmi a zistite, či sa tam nachádza súbor NPSWF32.dll.
 Ak áno, tak spustite Operu, ale ak nie, tak skúste spomenutý plugin nájsť v zložke: C:\Windows\System32\Macromed\Flash\ a prekopírovať ho do zložky pre zásuvné moduly Opery a až potom spustiť Operu.
 7. Po spustení ešte vymažte cache a dočasné cookies, pomocou menu Nástroje > Zmazať súkromné dáta > Rozšírené možnosti) a skúste prehrávanie, napríklad na stránke: http://www.youtube.com/

:: Tip: Aktuálnosť plugínu Flash je možné skontrolovať na tejto stránke

:: Ako zobraziť PDF dokumenty priamo v prehliadači?

 Na zobrazenie PDF dokumentov priamo v Opere, môžeme použiť Adobe Acrobat Reader (cca 23 MB) alebo FoxitReader (inštalátor len 12 MB).
:: Adobe Acrobat Reader:
 1. Vyberte si a stiahnite si inštalátor Adobe Readeru vhodný verziou, systémom a jazykom.
 2. Ukončite Operu a vykonajte inštaláciu Adobe Readeru.
 3. Po štarte Opery skontrolujte správnu asociáciu pomocou Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > Sťahovanie > do vyhľadávacieho políčka zadať PDF a odškrtnúť voľbu Skryť typy súborov otvárané Operou > dvojklik na vyfiltrovaný odkaz PDF (potom aj na PDFxml) > skontrolujte povolenie Použiť plugin: Adobe Acrobat > Ok > Ok
 4. Vyskúšajte funkčnosť zobrazenia napríklad na stránke: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/slovakia.pdf
  a.) V prípade, že sa dokument zobrazí v poriadku, tak sa Vám inštalácia podarila.
  b.) V prípade, že sa dokument nezobrazí, tak skúste vyhľadať plugin - nppdf32.dll (zadaním opera:plugins v Opere môže pomôcť), v zložke s nainštalovaným Adobe Readerom (pravdepodobne: C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Browser\), ukončite Operu a plugin prekopírujte do zložky, kde má Opera zásuvné moduly (pravdepodobne: C:\Program files\Opera\Program\Plugins). Po spustení Opery, zopakujte kroky 3 a 4.
  c.) V prípade, že aj naďalej má Vaša Opera problém so zobrazením PDF dokumentov, tak nám zostava posledná možnosť a síce zobrazovať PDF dokumenty externe.
  Pomocou voľby Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > Sťahovanie > do vyhľadávacieho políčka zadať PDF a odškrtnúť voľbu Skryť typy súborov otvárané Operou > dvojklik na vyfiltrovaný odkaz PDF (potom aj na PDFxml) > zmeňte nastavenie Otvoriť s predvolenou aplikáciou > Ok > Ok

:: FoxitReader:
 :: ZMENA: Inštalácia FoxitReaderu od verzie 5 sa mierne zmenila. Niektoré kroky platia, niektoré nie, ale podstatné je, že pri inštalácií už mysleli aj na Operu a tak už nie je potrebné nič v prehliadači nastavovať, nič sťahovať, len povolíte otváranie súborov v prehliadači a inštaláciu pluginu pre prehliadače.

 1. Stiahnite si FoxitReader inštalátor.
 2. Stiahnite si plugin - npFoxitReaderPlugin.dll a uložte ho do zložky so zásuvnými modulmi Opery (pravdepodobne: C:\Program files\Opera\Program\Plugins)
 3. Ukončite Operu a spustite inštalátor FoxitReaderu, kde je potrebne postupovať nasledovne. Preskočíme úvodné slová - Next a súhlasime s licenciou - I Agree. Na obrazovke výberu nástrojovej lišty Foxit toolbar, predoleneho vyhľadávača Ask.com a prepísanie domovskej stránky doporučujem, nepovoliť žiadnu voľbu.
Pokračujeme tlačidlom - Next a vyberieme si Custom inštaláciu. Tu si nastavíte disk a adresár inštalácie a na ďalšej obrazovke parametre, či budete mat odkaz pre Foxit Reader na ploche (Desktop), v štart lište (Start Menu) alebo vo voľbe rýchleho prístupu (Quick Launch). Posledné dve voľby doporučujem nechať zaškrtnuté (Firefox plugin a All users) a pokračujeme cez - Next a konečne - Install.
Na poslednej obrazovke doporučujem nechať povolené - Run Foxit Reader, ale ostatne dve položky nechať nezaškrtnuté. 
 Po štarte si môžete zmeniť jazyk rozhrania (prítomna Čeština), pomocou menu Tools a výbere Preferences > Languages > Choose custom language > Czech > Ok > Yes
 4. Po štarte Opery skontrolujte správnu asociáciu pluginu pomocou Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > Sťahovanie > do vyhľadávacieho políčka zadať PDF a odškrtnúť voľbu Skryť typy súborov otvárané Operou > dvojklik na vyfiltrovaný odkaz PDF > skontrolujte povolenie Použiť plugin: Foxit Reader plugin for Mozilla > Ok > Ok
 5. Vyskúšajte funkčnosť zobrazenia napriklad na stránke: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/slovakia.pdf
  a.) V prípade, že sa dokument zobrazí v poriadku, tak sa Vám inštalácia podarila.
  b.) V prípade, že aj naďalej má Vaša Opera problém so zobrazením PDF dokumentov, tak nám zostava posledná možnosť a síce zobrazovať PDF dokumenty externe.
  Pomocou voľby Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > Sťahovanie > do vyhľadávacieho políčka zadať PDF a odškrtnúť voľbu Skryť typy súborov otvárané Operou > dvojklik na vyfiltrovaný odkaz PDF > zmeňte nastavenie Otvoriť predvolenou aplikáciou > Ok > Ok

:: Ako spustiť ActiveX stránky v Opere?

 V prípade, že stránka vyžaduje, aby prehliadač mal podporu ActiveX, tak Vám nezostáva lič iné, len spustiť prehliadač Internet Explorer a stránku si zobraziť v ňom. Existuje však jedna možnosť, vďaka ktorej nemusíte opúšťať rozhranie Opery a zobraziť stránku v nej.
Riešenie má však svoje úskalia. Prvým je, že i keď sa stránka zobrazí v rozhraní Opery, tak v prostredí stránky nebudú fungovať userJS a nezobrazí sa kontextové menu Opery, ale len Internet Explorera. Druhe úskalie spočíva v tom, že u Vás zobrazenie pomocou IE nemusí fungovať. Na druhu stranu, ak používate doplnok IEpro, tak niektoré jeho funkcie Vám budu v Opere prístupné.

Postup na sprevádzkovanie uvedeného vykreslovania:
 1. Stiahnite si zo stránky MedaCo - Neptune plugin.
 2. Vyberte si, či budete zobrazovať stránky pomocou jadra IE, po kliknutí na tlačidlo View in IE, alebo pomocou softvérového tlačidla, vykresleného do stránky pomocou userJS - IEload alebo si definujete stránky, ktoré budu zobrazovane ihneď, bez prepínania a to pomocou userJS - IErendering.
 3. Ukončite Operu a spustite inštaláciu Neptune pluginu
 4. Po štarte Opery si vyskúšajte funkčnosť zobrazenia napríklad na stránke: http://www.windowsupdate.com/
V prípade neúspešnej inicializácie existuje ešte jeden pokus. Skúste si nakopírovať do zložky so zásuvnými modulmi tento plugin, ukončiť Operu, archív v zásuvných moduloch rozbaliť a následne spustiť Operu.

:: Ako nainštalovať prostredie Java?

 Ak mate problém so zobrazovaním Java appletov na stránkach, tak Vám pravdepodobne chýba alebo máte zle nainštalované Java prostredie (presnejšie Java Runtime Enviroment).

Ak nemáte Javu nainštalovanú alebo Vám nefunguje správne, tak vyskúšajte uvedený postup: 
 1. Stiahnite si aktuálnu verziu Javy z oficiálnej stránky (Java Runtime Enviroment - offline verzia cca 15.5 MB)
 2. Pomocou menu Pomoc > O prehliadači Opera alebo napísaním opera:about do adresného riadku, si zistite, kde má Vaša Opera uložené pluginy (riadok Cesty pluginov) a ukončite Operu.
 3. Odinštalujte si pôvodné nainštalované prostredie JAVA (cez ponuku v systéme Pridať a odobrať programy). Skontrolujte si ešte, či sa nenachádzajú jej staršie verzie v systéme v jej bežnom adresári C:\Program files\Java. 
 4. Spustite inštaláciu Java prostredia (nevyžaduje takmer žiadne nastavovania).
 5. Po inštalácií skúste vyhľadať v systéme Java plugin - npjp2.dll (pravdepodobne: C:\Program files\Java\Jre6\bin\plugin alebo new_plugin) a prekopírujte ho do zložky so zásuvnými modulmi pre Operu (pravdepodobne: C:\Program files\Opera\program\plugins).
 6. V prípade, že sa chcete vyhnúť chybovému hláseniu o chýbajúcej knižnici – msvcr71.dll (alebo iným problémom), tak v zložke, odkiaľ sme si kopírovali plugin pre Operu (C:\Program files\Java\Jre6\bin\plugin alebo new_plugin) je aj spomínaná knižnica, ktorú si prekopírujte do systémového adresára: C:\Windows\System32\
  7. Spustite Operu a presvedčte sa, či je Java prostredie nainštalovane a funguje na testovacej stránke Java Sun Microsystems.

V prípade, že prostredie JAVA v prehliadači nefunguje, tak si skontrolujte jej nastavenie, ktoré sa nachádza v Ovládacom paneli systému. V záložke Advanced > Default Java for browsers > zaškrtnúť Mozilla family a pripadne v záložke Java plugin > zaškrtnúť Enable the next-generation Java Plugin

:: Tip: Aktuálnosť JAVA plugínu je možné skontrolovať na tejto stránke

:: Ako zvýšiť počet okien v Rýchlom prístupe (Speed Dial)?

  :: ZMENA: Od verzie Opery 11.10 je rýchly prístup na úpravu voľnejší, čo znamená, že koľko okien si pridáte, toľko ich budete mať. Viac možností úprav nájdete v Tipoch a trikoch pre Operu 11.10.

 V prípade, ak ste si obľúbili využívať možnosti Rýchleho prístupu a potrebovali by ste mať viac okien, tak na to je potrebne nájsť a upraviť (doplniť) súbor, v ktorom sú uložené Vaše stránky prístupu.
 Táto úprava je možná u Opery od verzie 9.5 a vyššie (dokonca aj u novej Opery 10, keď požadujete viac ako 9 okien v ľubovolnej matici).
Presný návod nájdete v našom článku: Upravte si počet položiek v Speed dial

:: Ako vrátim stratene/odstránené políčko, či tlačidlo späť na lištu?

   V prípade, že sa Vám stratilo políčko, či tlačítko z nejakej lišty, tak nie je nič ľahšie, ako kliknúť na lištu pravým tlačidlom a zvoliť Prispôsobiť > Obnoviť predvolené nastavenie lišty (pre staršie verzie Opery: Prispôsobiť > zložka Tlačidlá > kliknúť na lištu, kde niečo chýba Obnoviť predvolené nastavenie lišty, či si prípadne chýbajúce tlačidlo, či políčko uchopiť a pretiahnuť na lištu > Ok)
   V prípade, že sa Vám stratila samotná lišta, tak si ju skúste zobraziť pomocou menu Zobraziť > Lišty.
   Ak potrebujete vrátiť nastavenie líšt, či položiek v menu do predvolených nastavení, tak je potrebne vojsť do nastavenia Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > Lišty a menu > a v políčku Nastavenie líšt, či Nastavenie menu kliknúť na Opera Standard > Ok

:: Ako si očistím profil Opery (padá, mrzne, či niečo v nej nefunguje)?

 Pri problémovom správaní Opery (zle zobrazovanie, padanie, mrznutie, pomalosť, nefunkčnosť jej častí) pomáha zvyčajne resetnúť profil. Po resete a opätovnom štarte Opery sa všetky Vaše nastavenia vykonané cez menu Nástroje, či cez opera:config, vrátia do predvolených nastavení, ale Vaše užívateľské dáta zostávajú nedotknute (záložky, hesla, poznámky, rýchla voľba, pošta, rss, pomôcky...), okrem vlastnej úpravy nastavenia líšt, panelov, menu, či práve zobrazených stránok. Ak si ich potrebujete po resete zachovať, použite najprv dole uvedené tipy...

Resetnutie spočíva v následujúcich krokoch:
 1. Pomocou menu Pomoc > O prehliadači Opera nájdite, kde máte uložený súbor s nastavením - operaprefs.ini (Cesty - Nastavenia) (staršia Opera: opera6.ini)
 2. Ukončite Operu.
 3. Súbor operaprefs.ini (staršia Opera: opera6.ini) premenujte (napríklad operaprefs.zal alebo operaprefszal.ini).
 4. Spustite Operu.

 Tip pre upravené lišty a menu: V prípade, že máte upravené rozhranie, či menu, vojdite ešte pred resetom do nastavenia Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > Lišty a menu > a v políčku Nastavenie líšt kliknite na tlačidlo Duplikovať a následne Premenovať. Zmeňte si meno nastavenia na napríklad Moje nastavenie líšt.
 Podobný postup platí, ak máte zmenené položky v kontextových menu, zopakujte predošlý postup aj v políčku pre nastavenie menu.
 Po resete je potrebne navštíviť Rozšírené voľby a zmeniť si nastavenie menu, či líšt z Opera Standard na Vaše nastavenie.
 
 Tip pre zachovanie otvorených listov: V prípade, že si chcete ponechať otvorené/zamknuté listy (tie sa taktiež resetujú), tak je potrebné pri resete profilu (premenovanie operaprefs.ini) nazrieť ešte do adresára Session a premenovať súbor autosave.win (napríklad autosaveZAL.win alebo autosave.zal).
 Po resete a štarte Opery na prvý pohľad zistíte, že sa Vám listy stratili, ale po následnom ukončení a premenovaní súboru späť na autosave.win (potrebné prepísať novo vytvorený), budu po spustení Opery listy na svojom mieste...

:: Ako zablokovať prvky, či časti stránok alebo celé stránky?

 Opera svojím užívateľom umožňuje blokovať nielen prvky stránky (obrázky, reklamné bannery, či flašove objekty), ale aj časti stránok, či celé stránky. Blokovanie funguje tak, že sa zakáže daná adresa a Opera na ňu nepristúpi, či nezobrazí jej obsah. Takto je možné napríklad zakázať prístupy na stránky obsahujúce v názve nevodné slova alebo sa zbaviť veľmi rušivých (zväčša reklamných) objektov a tým urýchliť načítanie a aj zmenšiť dátové prenosy.
 Možnosť blokovania nájdete, ak na stránke kliknete pravý tlačidlom a zvolíte Blokovať obsah stránky.... Obrazovka sa mierne zmení a vystúpia objekty, ktoré sa dajú kliknutím zakázať. Opera kliknutím na prvý objekt sa snaží zablokovať celý adresár stránky, odkiaľ je zobrazovaný objekt a tak je možné, že prvým kliknutím sa zablokujú aj ďalšie objekty (zobrazí sa červený nápis Zablokované). V prípade, že to nepožadujete a chcete zablokovať presne len jeden objekt, tak stačí, ak podržíte kláves Shift a kliknete na objekt. Tým sa zablokuje jeho presná adresa a už sa nezobrazí. Vaše blokovanie je možné uložiť tlačidlom Hotovo v hornej lište.
 
 Sú však prípady, keď je reklama textová a tú už nie je možné zablokovať kliknutím. Tam nám však môže pomoc tlačidlo Detaily..., kde je možne vložiť adresu (treba ju však ošetriť hviezdičkovou konvenciou), odkiaľ je textová reklama zobrazovaná. Tu využívame fakt, že tieto reklamy nie sú súčasťou stránky, ale sú zobrazované z iného miesta...
 Všetky zablokované stránky, či objekty si Opera ukladá do jedného súboru – urlfilter.ini, ktorý je možne stiahnuť z internetu už naplnený. Táto možnosť je síce jednoduchá, ale vždy, ak je to možné, doporučujem užívateľom si vytvoriť svoj vlastný filter zo stránok, ktoré pravidelne navštevujete.
Viac o blokovaní obsahu a stánok nájdete v našom článku: Blokovanie stránok a obsahu

: Rozšírenie možností blokovania: V prípade, že by ste od Opery požadovali iné možnosti blokovania, tak na to by Vám mohli poslúžiť userJS.
 Existujú totiž skripty, ktoré automaticky blokujú skripty a prvky, ktoré nepochádzajú zo stránky, ktorú práve prezeráte. Jedná sa zväčša o rôzne štatistiky, reporty, či reklamy, ktoré zdržujú načítanie stránky alebo blokujú dátovo náročné flašové objekty. Ďalej je možné opticky skryť rôzne rušivé prvky stránky (tabuľky, odstavce, políčka...), ktoré nie je možné štandardne zablokovať.
 Uvedené možnosti blokovania sú však určené pre skúsenejších užívateľov, preto doporučujem s nimi pracovať opatrne. Nájdete ich v našom článku: UserJS - rozšírenia pre Operu

:: Ako si zálohujem svoj profil?

 Najlepšia je záloha celých profilových a prípadne poštových (pošta, RSS, chat) a z nich si do novej inštalácie vyberať potrebne súčasti (záložky, hesla, rýchly prístup...). Ich umiestnenie nájdete pomocou menu Pomoc > O programe Opera > cesta pod hlavičkou Priečinok Opery - Adresár Opery, prípadne Zložka pošty - Adresár pošty.
Upozorňujeme majiteľov systémov Windows Vista a Windows 7, kde sú dáta umiestnené dvoch rozdielnych adresároch!

 Aby zálohovanie (kopírovanie) Vášho profilu nebolo časovo a dátovo náročne, dopočujem vymazať cache a dočasne súbory (menu Nástroje > Vymazať súkromné dáta > Rozšírené možnosti) alebo nezálohovať objemné adresáre VPS a Cache. Zredukuje sa tým balík prenášaných súborov, ktoré naviac v budúcnosti pre svoju neaktuálnosť ani nevyužijete.
 Zálohovanie vykonávajte pri nespustenej Opere!!!

 Druhou možnosťou je na to použiť program - Osie (Opera Settings Inport Export), ktorý sa ľahko používa, vyhľadáva všetky užívateľské profily v systéme a umožňuje výber a náhľad zálohovaných súborov.

Poznámka: Nezabudnite, že ak Vám Opera bez problémov zobrazuje videa, prvky stránky, či pdf dokumenty tak to je tým, že máte správne nainštalované potrebné aplikácie v systéme a k ním taktiež správne zásuvné moduly. Preto je dobre si zálohovať aj ich adresár (zvyčajne C:\Program files\Opera\Program\Plugins).

:: Ako riešiť problémy s Operou?

Základom uvedených riešení je zistiť, či je problém v Opere, vo Vašom nastavení, v systéme alebo na stránke.

: :: Aby sme si vylúčili Operu, Vaše nastavenie, či inštaláciu, tak najlepším riešením je na to OperaPortable. Nielenže má všetky nastavenia v predvolených hodnotách, obsahuje potrebné (najnovšie) plugíny, ale rieši aj problém s jej správnou/nesprávnou inštaláciou.

: :: Ak ste zistili, že Vám OperaPortable funguje, tak v tom prípade sa zameráte na Vašu nainštalovanú verziu a začnete úplne jednoducho. Resetom Vášho užívateľského profilu.

: :: V prípade, že ani reset profilu nepomohol a problém pretrváva, je možne sa na chvíľku pozrieť na systém. Základom bezpečnosti každého počítača je používanie antivírového programu alebo firewallu. Ak je to možné, skontrolujte v týchto bezpečnostných programoch, či má Opera výnimku alebo, či nie je nimi blokovaná. V prípade, že je to možné, možno by pomohlo na chvíľku tieto programy odstaviť a zistiť, či sa problém nevyrieši.

: :: Poslednou možnosťou, je presunutie celého profilu Opery alebo sa pokúsiť Operu odinštalovať a späť nainštalovať.
  Presunutie profilu spočíva jednoduchých krokoch. Nájdením profilu, ukončením Opery, premenovaním celej zložky s profilom a opätovný štart Opery. Opera bude bežať bez Vašich dát, či nastavení. Týmto by sme sa presvedčili, či problém nie je niekde hlbšie v profile (cookies, cache, session,...).
  V prípade, že tento spôsob zaberie a Opera Vám pobeží bez problémov, tak v tom prípade je možné postupne pri nespustenej Opere prekopírovať do nového profilu Vaše užívateľské dáta (záložky, poznámky, hesla...) bez nastavení.

:: Ako správne odinštalovať/preinštalovať Operu?

 Odinštalovanie Opery sa vykonáva podľa typu inštalácie a inštalátora. Nainštalovanú Operu, cez MSI inštalátor (všetky verzie okrem Classic) je možné odinštalovať pomocou systémového menu Pridať a odobrať programy.
 
 Verzia Opery Classic používa Wise inštalátor a tá sa odinštaluje pomocou programu Unwise.exe, ktorý sa nachádza v hlavnej programovej zložke Opery (zvyčajne: C:\Program files\Opera\Uninst).

 Pozor, treba si však uvedomiť, že Opera do verzie 11 si pri od-inštalácií odstráni len programovú časť a užívateľskú ponechá na disku. V prípade, ak máte problém s Operou, tak jej reinštalácia nič nevyrieši, pretože nová inštalácia preberie nastavenie a Vaše užívateľské dáta z predošlej verzie. V Opere od verzie 11 je možné zaškrtnúť pri od-inštalácií, aby zmazal aj užívateľský profil.
 Teda, ak chceme vytvoriť úplne čistú inštaláciu, je potrebné nájsť Vás užívateľský profil (opera:about alebo menu Pomoc > O prehliadači Opera) a zmazať ho, pripadne si z neho zálohovať potrebne súčasti a do čistej inštalácie si presunúť len potrebné súbory.

Komentárov  

 
#1 tomas.splatch 2009-03-31 10:51
tak, a moze sa zrusit forum :lol:
Citovať
 
 
#2 Neregistrovaný 2009-03-31 22:32
Je to profesionálne a mám málo času (možná i jiní)forum je třeba pokud se lidi umí vůbec zeptat a odpovídající pochopit co si uživatel žádá. Snad si tyto profi stránky bude číst více lidí. Přeji další úspěchy a pracujte tak jako dosud.
drstej
Citovať
 
 
#3 Neregistrovaný 2009-04-09 23:55
Opera je muj milovany prohlizec, ale na Linuxu ma trochu problemy. At uz to byl ten zatraceny pluginwrapper (flash), ktery se z niceho nic v posledni dobe o neco zpravil (mozna update flashe) a ted jeste nevyreseny problem, ktery me na notebooku provazi uz spoustu distribuci a tim je spatna velikost fontu.

Je to sice problem notesu (spatne hlasi velikost displaye), ale presto se s tim jako jediny prohlizec nepopere nejlip. Velikost si umim vypocist a nastavit rucne, no problemo, presto uz jsem pomalu zkusil i kartarku, abych se zbavil pokriveneho layoutu mnoha web stranek, jejichz velikost pisma je zalozena nejspis na pt a maji pevne danou velikost ramcu. Fakt, ze se poprve podarilo Opere domrvit i "supervalidni" (validni nejen na oficialnim validatoru) web je do (programatorske ho) nebe volajici. Doted jsem se totiz chlacholil tim, ze holt nevalidni weby si za to muzou samy...

Co takhle najakou tu FAQ odpoved zamerenou i na uzivatele alternativnich systemu?;-) Treba jste nekdo s resenim dal nez ja.:-)
Citovať
 
 
#4 Neregistrovaný 2009-05-20 17:38
Dík za ni.
Stáhl jsem si Autosizer - verzia: 2.02 a trošku ho poladil a jsu spokojenej.
[JS] autoresize pro Operu - doladění
forum.zive.cz/viewtopic.php?f=922&t=1068983
Citovať
 
 
#5 Neregistrovaný 2009-11-04 18:00
:: Ako zobraziť WMV videa?
Ak mate problém s prehrávaním WMV vídeií na Vašich obľúbených stránkach, tak problémom bude pravdepodobne absencia zásuvného modulu pre WMV.
Postup pre jeho inštaláciu je následovný:.........
..................................................
Pekný deň.
Vyskušal som všetko aj podla návodu a neviem to sprevadzkovať. Je tam ešte niečo, čo by som prehliadol?
Zatial vďaka.
S pozdravom Miro
Citovať
 
 
#6 cvm 2009-11-04 20:49
Staci len rozbalit plugin, spravne ho ulozit a skontrolovat asociaciu. Nic viac a nic menej. :whistle:
Citovať
 
 
#7 Neregistrovaný 2009-12-11 10:33
... chcem preniest kontakty na gmail a ten ich vyzaduje ako súbor CSV alebo vCard, co mam spravit ? (opera uklada kontakty ako .adr )
Citovať
 
 
#8 tomas.splatch 2009-12-11 10:49
Citovanie betulany:
... chcem preniest kontakty na gmail a ten ich vyzaduje ako súbor CSV alebo vCard, co mam spravit ? (opera uklada kontakty ako .adr )

konvertujte subor online (zvolit "comma separated"):
www.hallvord.com/opera/adr2tab.htm
Citovať
 
 
#9 Neregistrovaný 2009-12-11 17:06
Citovanie tomas.splatch:
konvertujte subor online (zvolit "comma separated"):
www.hallvord.com/opera/adr2tab.htm
dik pomohlo to , aj ked som musel ten subor este pomocou excelu upravit na .csv (a vytvorit "hlavicku" meno a e-mail) a konecne to gmail spracoval
Citovať
 
 
#10 kuchtik 2010-07-07 09:39
preco mi vypisuje od kedy som nainstaloval operu 10.60 pri spustani video klipou priamo z web stranky toto:pre tuto priponu nieje registrovana aplikacia este ktomu uklada samo automaticky klipy do pc? vie niekto kde nastala chyba?Lebo predtym mi to nevypisovalo !!
Citovať
 
 
#11 cvm 2010-07-07 15:27
Poskodene asociacie. Opera sa odkazuje na dalsi program/plugin, ktory tam uz neexistuje. Reset profilu by mohol pomoct.
Citovať
 
 
#12 vladko67 2010-08-17 20:09
Ahojte. V mobile surfujem po nete. Prišiel som po stránku, ktorá vyžaduje nainštalovaný Sun's java plugin. Je to možné do mobilu inštalovať (Symbian OS)? Ďakujem.
Citovať
 
 
#13 Pomoc 2011-10-25 16:27
Dobry den,prepacte ze vas rusim ale potreboval by som pomoc...
...
V hore v liste ako pridavame LINKY na nejake stranky tak mi tam neukazuje sipku dole ich ukazat...
...
Oni su tam ale neviem si ich znova pozriet...
..
Prosim poradte ako mam naspat dat tu sipocku na LINKY dakujem...
Citovať
 
 
#15 Martin.00 2013-03-14 19:53
mám problem. niekto z mojej rodiny sa hral s pc a niečo robil s operou, ta mi teraz ani nejde spustiť, len píše upozornenie "opera neplatny pristup do miesta pamate". vie mi niekto poradiť? vraj bola omylom spustena aktualizacia a "zastavená" vypnutim pc z elektiny :) ale toto nie som si isty...
Citovať
 


Máme online 32 hostí