Twitter RSS
Úvod Prehliadač Opera Články a návody Upgrade Opery 9.64 na Operu 10

Upgrade Opery 9.64 na Operu 10

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Upgrad Opera 9.27 na 9.50   Skôr, než sa objaví na oficiálnych stránkach novotou voňajúca Opera 10, tak v predstihu sme zostavili ten najprijateľnejší postup, ako no novú Operu prejsť a plne využiť jej vyššiu rýchlosť, nové vlastnosti a funkcie a to bez vplyvu starých nastavení, či preplnených profilov. Znovu máte možnosť si vybrať jeden z postupov, ako svoju Operu upgradovať alebo si len novú Operu vyskúšať samostatne, pritom ponechať Vašu užívateľskú zálohu v prípade, že sa niečo podľa predstáv nepodarí.
 Upgrade sme si vyskúšali a problémy by mohli nastať snáď len pri poškodenej konfigurácií, špecifickým prednastaveným menu, panelov a líšt alebo nekompatibilným skinom. Všetko však rieši popísaný reset profilu a prípadne vytvorený poriadok v adresároch Opery, ale to však za predpokladu, že budete mať vytvorenú aspoň nejakú zálohu...

.:: Vyberte si spôsob inštalácie Opery 10

  : 1. Rýchly upgrade z verzie 9.64 na Operu 10.0 
  : 2. Postupný upgrade z verzie 9.64 na Operu 10,0 
  : 3. Oddelená inštalácia verzie 10.0 spoločne s verziou 9.64 
 

:: Rýchly upgrade na Operu 10

 - tento spôsob je určený pre užívateľov, ktorí nemajú čas sa zdržovať siahodlhými návodmi inštalácie. Skladá sa preto z dvoch úkonov. Záloha starého profilu (poznáte to, keby niečo...) a resetnutie nastavení (dáta však zostávajú).

 
:: 1. Stiahnite si novú Operu 10 na disk (International - viacjazyčná verzia aj so slovenčinou, English - len anglická verzia, Classic - anglická verzia s možnosťou samostatnej inštalácie Opery)
 :: 2. Skôr, než pôvodnú Operu ukončíte, vymažte dočasne súbory, cache a históriu pomocou voľby menu Nástroje > Vymazať súkromne dáta > Podrobnosti > odškrtnúť všetko (alebo podla potrieb - ponechať cookies, ci históriu) okrem hesiel v správcovi a v poštových kontách > Zmazať
 :: 3. Pomocou voľby menu Pomoc > O prehliadači Opera, alebo napísaním opera:about do adresného riadku zistite, kde máte uložené Vaše užívateľské dáta a poštu.
 Zložka Opery je v adresári Profile a všetky nastavenia pošty, RSS sprav, či chatu sú v adresári Mail.
 :: 4. Ukončite Operu a zálohujte si spomínané adresáre PROFLE a MAIL (pozor, nachádzajú sa v skrytých adresároch - potrebné povoliť ich zobrazovanie).
 :: 5. Odinštalujte si Operu - pravdepodobne pomocou Pridať a odobrať programy v systéme.
 :: 6. Z adresára Profile zmažte súbor opera6.ini (zálohu máte).
 :: 7. Nainštalujte si Operu 10 do adresára, kde bola predchádzajúca verzia (v prípade, že máte viac inštalácií) a po ukončení inštalácie ju spustite.
 :: 8. Skontrolujte prítomnosť záložiek, hesiel, či správnej funkčnosti pošty/RSSiek po indexácií.

 :: Záver: Prešli ste na Operu 10 takmer automaticky. Opera by mala bežať v predvolených hodnotách (odstránili sme  opera6.ini), takže je potrebne si zbežne prezrieť nastavenie a urobiť korekcie. Prípadne si zvoliť svoje rozloženie panelov, nastavenie klávesnice, menu, či myšacích gest.:: Postupný upgrade na čistú inštaláciu Opery 10

  - tento postup je určený pre užívateľov, ktorí mali alebo majú nejaké problémy s doterajšou Operou 9.64 a myslia si, že upgrade so svojím starým profilom na novú Operu všetko vyrieši. Žiaľ, v skutočnosti to také jednoduché nie je, preto je návod postavený na zálohe profilu a pošty, jeho vymazaní a postupnom prenesení do novej a čistej Opery. 

 :: 1. Stiahnite si novú Operu 10 na disk (International - viacjazyčná verzia aj so slovenčinou, English - len anglická verzia, Classic - anglická verzia s možnosťou samostatnej inštalácie Opery).
 :: 2. Skôr, než pôvodnú Operu ukončíte, vymažte si dočasne súbory, cache a históriu pomocou voľby menu Nástroje > Vymazať súkromne dáta > Podrobnosti > odškrtnúť všetko (alebo podla potrieb - ponechať cookies, ci históriu) okrem hesiel v správcovi a v poštových kontách > Zmazať
V prípade, že používate RSS, je potrebné spraviť ich export zdrojov cez menu Súbor > Import/Export > Exportovať zoznam zdrojov noviniek
 :: 3. Pomocou voľby menu Pomoc > O prehliadači Opera, alebo napísaním opera:about do adresného riadku zistite, kde máte uložené Vaše užívateľské dáta a poštu.
Zložka Opery je v adresári Profile a všetky nastavenia pošty, RSS sprav, či chatu sú v adresári Mail.
 :: 4. Ukončite Operu a zálohujte si spomínané adresáre PROFLE a MAIL (pozor, nachádzajú sa v skrytých adresároch - potrebné povoliť ich zobrazovanie) a odstráňte ich z pôvodného miesta tak, že zmažete aj vyššie adresáre Opery (pravdepodobe: C:\Documents and Settings\uzivatel\Application Data\ zmazať adresár Opera a C:\Documents and Settings\uzivatel\Local Settings\Application Data\ zmazať adresár Opera).
 :: 5. Odinštalujte si Operu - pravdepodobne pomocou Pridať a odobrať programy v systéme.
 :: 6. Spustite inštaláciu novej Opery (inštalovať do adresára, kde bola predchádzajúca verzia) a po jej štarte sa presvedčte, či sa Vám nič do nej neprenieslo z predošlej verzie (záložky, nastavenia, hesla...).
 Pomocou voľby menu Nápoveda > O programe Opera, alebo napísaním opera:about do adresného riadku zistite, kde máte uložené Vaše užívateľské dáta a poštu. Cesty a riadok Zložka Opery a Zložka pošty.
Zložka Opery odkazuje na adresár Profile, kde sú uložené všetky Vaše nastavenia a údaje a nastavenia pošty, RSS sprav, či chatu sú v adresári Mail.
 :: 7. Zo zálohovaného adresára Profile prekopírujte do novo vytvoreného (pravdepodobne: C:\Documents and Settings\uzivatel\Application Data\Opera\Opera) podla potreby súbory:
  opera6.adr - záložky (premenujeme ich na bookmarks.adr a prepíšeme nimi pôvodný súbor)
  wand.dat - hesla
  speeddial.ini - nastavenie Rýchleho prístupu 
  search.ini - vyhľadávače
  notes.adr - poznámky
  adresár Toolbar - vlastne rozloženie panelov
  adresár Keyboard - vlastne definície klaves
  adresár Mouse - vlastne myšacie gestá
  adresár Menu - vlastne nastavenia menu
  widgets.adr + adresár Widgets - stiahnuté Pomôcky
  urlfilter.ini - filter reklám
  override.ini - zmenené nastavenie stránok
 :: 8. Spustite Operu a skontrolujte si záložky, rýchlu voľbu, osobný panel, poznámky a dolaďte si rozhranie, skratky, či gestá (ak ste si ich nakopírovali, budú sa nachádzať v patričných nastaveniach).
 :: 9. V prípade, že ste používali mailového klienta, tak z menu zvoľte Súbor > Import/Export > Importovať položky účtu > Importovať z Opery 7/8/9/10 > Ďaľej > pomocou tlačítka Prehľadať.. nájdite súbor accounts.ini v zálohovanom adresári Mail.
 V panely Importovaná položka si zvoľte/selektujte konto/kontá, ktoré chcete importovať a zaškrtnite polička Importovať nastavenie a Importovať správy a stlačte tlačítko Importovať.
 :: 10. V prípade, že chcete prevziať uložené adresy RSS zdrojov, použite menu Súbor > Import/Export > Importovať zoznam zdrojov RSS

 :: Záver: Vytvorili ste si takmer úplne čistú inštaláciu Opery 10 a nakopírovali do nej všetky Vaše dôležité súčasti.


:: Oddelená inštalácia Opery 10

  - tento postup je určený pre užívateľov, ktorí radi experimentujú, skúšajú a pritom sa boja o svoje údaje a dáta. Umožní samostatnú a čistú inštaláciu novej Opery s možnosťou používať obe verzie (starú aj novú). Naviac ponúka jednoduchý prístup do svojho užívateľského profilu (žiadne skryté adresáre systému).

 :: 1. Stiahnite si Operu 10 Classic a prípadne jej slovenskú lokalizáciu (v Classic verzií je prítomná len anglická lokalizácia).
 :: 2. Spuste inštaláciu novej Opery.
 :: 3. V kroku, kde sa inštalátor pýta na umiestnenie Opery (Select installation directory) je veľmi dôležité zmeniť jej adresár (napríklad C:\Program files\Opera 10) a označiť voľbu Use the same profile for all users on this computer a pokračovať v inštalácií.
 :: 4. Po spustení by mala byť Opera čistá, samostatne bežiaca, bez Vašich nastavení a taktiež bez lokalizácie.
 Aby sme si Operu lokalizovali je potrebne stlačiť Ctrl+F12 > zložka General a tlačítko Details... > User interface language: a tlačítko Choose... > vyberte stiahnutý lokalizačný balíček > Open > Ok > Ok
 :: 5. V prípade, že potrebujete niektoré dáta so súčasnej verzie, tak Operu ukončíte a z adresára Profile súčasnej verzie (pravdepodobne: C:\Documents and Settings\uzivatel\Application Data\Opera\Opera\Profile) prekopírujte do nového (pravdepodobne: C:\Program files\Opera 10\Profile) podla potreby súbory:
  opera6.adr - záložky (premenujeme ich na bookmarks.adr a prepíšeme nimi pôvodný súbor)
  wand.dat - hesla
  speeddial.ini - nastavenie Rýchleho prístupu 
  search.ini - vyhľadávače
  notes.adr - poznámky
  adresár Toolbar - vlastne rozloženie panelov
  adresár Keyboard - vlastne definície klaves
  adresár Mouse - vlastne myšacie gestá
  adresár Menu - vlastne nastavenia menu
  widgets.adr + adresár Widgets - stiahnuté Pomôcky
  urlfilter.ini - filter reklám
  override.ini - miestne nastavenie stránok
 :: 6. V prípade, že ste používali mailového klienta, tak z menu zvoľte Súbor > Import/Export > Importovať položky účtu > Importovať z Opery 7/8/9/10 > Ďaľej > pomocou tlačítka Prehľadať.. nájdite súbor accounts.ini v zálohovanom adresári Mail.
 V panely Importovaná položka si zvoľte/selektujte konto/kontá, ktoré chcete importovať a zaškrtnite polička Importovať nastavenie a Importovať správy a stlačte tlačítko Importovať.
  Pozor, mailové kontá musia byť nastavené tak, aby správy zostávali na serveri, inak budete mať časť mailov v jednej a časť mailov v druhej Opere!

 :: Záver:
Nainštalovali sme si Operu 10 do samostatného adresára s jedným profilom. Je možné súčasne a nezávisle pracovať s oboma Operami a v prípade potreby sa rozhodnúť pri ktorej už zostanete.
Výhoda takto nainštalovanej Opery spočíva v jednotnom a prehľadnom uložení Vášho profilu a pošty, spoločne s hlavným adresárom prehliadača. Takto je možne mať nainštalovaných aj niekoľko prehliadačov rovnakých verzií (samozrejme v rozdielnych adresároch) a využívať ich na testovanie, úpravy, či zoznamovanie sa s prostredím a adresárovou štruktúrou Opery.

Komentárov  

 
#1 Neregistrovaný 2009-09-01 15:40
OK, takže ja si odzálohujem maily, zmažem všetko čo nájdem, a nakopnem Operu nanovo. Maily vrátim, a bookmarky by sa mi mali synchronizovať nazad aj samé od seba, predpokladám...
Citovať
 
 
#2 Neregistrovaný 2009-09-01 15:41
A do kelu, položka mail sa tu zobrazuje. ;-)
Citovať
 
 
#3 cvm 2009-09-01 15:52
Citácia:
OK, takže ja si odzálohujem maily, zmažem všetko čo nájdem, a nakopnem Operu nanovo. Maily vrátim, a bookmarky by sa mi mali synchronizovať nazad aj samé od seba, predpokladám...
Ak ste si zvolili druhy sposob, tak zalohovanim adresara MAIL si zalohujete nastavenie a aj samotne spravy. Pre istotu by som si zalohoval aj adresar Profile a potom by som to nechal, ako pisete, na OperaLink.
Skuste sa predtym pozriet na OperaLink stranku, ci na servery mate vsetky zalozky v poriadku.
Na druhu stranu, keby nieco, tak mate zalohu a v nej subor opera6.adr, so zalozkami. ;-)
Citovať
 
 
#4 Neregistrovaný 2009-09-01 15:53
Citácia:
A do kelu, položka mail sa tu zobrazuje. ;-)

no ked zvolis "notify", tak je to pochopitelne
btw nie je tu pri komentoch nejaky blby cas?
Citovať
 
 
#5 Neregistrovaný 2009-09-01 17:52
Chcel by som si zmeniť verziu 9.64 na verziu 10. Čo mám spustiť, aby si to ošahalo nainštalované veci, zmenilo všetko čo je potrebné zmeniť a ponechalo všetky doterajšie nastavenia ( záložky, rýchly prístup, heslá ...)
Citovať
 
 
#6 cvm 2009-09-01 20:17
Citácia:
Chcel by som si zmeniť verziu 9.64 na verziu 10. Čo mám spustiť, aby si to ošahalo nainštalované veci, zmenilo všetko čo je potrebné zmeniť a ponechalo všetky doterajšie nastavenia ( záložky, rýchly prístup, heslá ...)
Vsetky tri navody vedu k tomu, ze budete mat nainstalovanu Operu 10 s Vasimi osobnymi datami.
Najrychlejsi je prvy postup.
Citovať
 
 
#7 Neregistrovaný 2009-09-01 20:41
Citácia:
no ked zvolis "notify", tak je to pochopitelne


Nezvolil som notify. Teraz len dúfať, že sem nechodí veľa robotov. :-)

Inak, ahoj všetci z novej Opery. :-) Jéj, ono mi to podčiarkuje každé slovo, asi že som zvolil pri inštalácii angličtinu, pretože z preložených programov dostávam vždy záchvat a neviem nič nájsť. :-)

Mno, teraz ešte nájsť, kde sa zapínajú tie jednopísmenové klávesové skratky, ktoré sa už raz stratili v niektorom minulom update, a môžem nastavovať od začiatku. :-)

Maily importované v pohode, bookmarky z operalinku tiež.
Citovať
 
 
#8 Neregistrovaný 2009-09-01 21:12
Zdravim Vas vsetkych. Dufam ze sa tu najde nejaky dobry expert a pochopi a dufam ze aj vyriesi moj problem s novou operou.
Da sa nejako v novych verziach opery nastavit aby spravovala listu kde pisem www stranky tak ako to byvalo v starsich verziach - myslim opera 9.27 a starsie?
v tych starsich verziach som si stranky vlozil do pamati opery a potom ich len vyberal pomocou rolovacieho menu - ta posledna co som vybral sa posunula na prve miesto..atd..
neviem ci ste ma pochopili...terajsi system mi dost nevyhovuje..pretoze musim neustale vypisovat skoro cele nazvy www stranok aby som ich mohol vybrat a to je zdlhave.
dakujem za odpoved
Citovať
 
 
#9 cvm 2009-09-01 21:22
Citácia:
Da sa nejako v novych verziach opery nastavit aby spravovala listu kde pisem www stranky tak ako to byvalo v starsich verziach - myslim opera 9.27 a starsie?
v tych starsich verziach som si stranky vlozil do pamati opery a potom ich len vyberal pomocou rolovacieho menu - ta posledna co som vybral sa posunula na prve miesto...
Zial, nie. Zoradovanie vlozenych adries podla zadania skoncilo nastupom OperaLinku.
Mozno sa radenie casom vrati... Skusali se tlacidlo TOP 10? Tam sa zoraduje 10 najcastejsie pouzivanych adries.
Citovať
 
 
#10 Neregistrovaný 2009-09-01 21:33
Citácia:
Citácia:
Da sa nejako v novych verziach opery nastavit aby spravovala listu kde pisem www stranky tak ako to byvalo v starsich verziach - myslim opera 9.27 a starsie?
v tych starsich verziach som si stranky vlozil do pamati opery a potom ich len vyberal pomocou rolovacieho menu - ta posledna co som vybral sa posunula na prve miesto...
Zial, nie. Zoradovanie vlozenych adries podla zadania skoncilo nastupom OperaLinku.
Mozno sa radenie casom vrati... Skusali se tlacidlo TOP 10? Tam sa zoraduje 10 najcastejsie pouzivanych adries.


dakujem za radu. Vyskusam to.
Citovať
 
 
#11 Neregistrovaný 2009-09-02 00:27
ja by som sa chcel opytat, aj ked off topic, ci uz nahodou nefunguje v opere 10 dropovanie obrazkov z browsera na desktop alebo do foldra. :-?:
Citovať
 Máme online 46 hostí