Twitter RSS
Úvod Prehliadač Opera Články a návody O prehliadači Opera

O prehliadači Opera

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

altOpera od verzie 15 zaznamenáva nový začiatok svojej existencie. Vývojári vymenili ich dlho-vyvíjané jadro s názvom Presto, za nové, komplexnejšie a dobre podporované jadro Blink, s grafickou nadstavbou Chromium. Prehliadač tým však stratil na širokej prispôsobiteľnosti rozhrania, či funkciách, pritom nabral na hardvérovej náročnosti. Získal sa však tak jednotný základ pre prístup na všetky systémy a hlavne mobilné zariadenia.


Opera od verzie 15 postupne naberá na komplexnosti a funkčnej vybavenosti svojej predchádzajúcej klasickej verzie, avšak musela sa rozlúčiť s prívlastkom komplexný internetový balík, ktorý obsahoval naviac poštového, či IRC klienta. Ten momentálne existuje ako samostatný produkt Opera Mail.

Vývoj prehliadača nabral na rýchlosti a pozostáva z troch vetiev, ktoré sa približne každých 6 týždňov menia a medzi tým získavajú drobné aktualizácie:
:: Opera - je finálny produkt v danej vetve, ktorý je dostupný aj z oficiálnych stránok
:: Opera BETA - je pred-finálny produkt ďalšieho zostavenia, ktorá obsahuje nové a stabilné funkcie
:: Opera DEVELOPER - je vývojové a často nestabilné zostavenie ďalšej verzie, poukazujúc na nové funkcie a riešenia

Inštalačný balík má veľkosť približne 40MB a na rozdiel od konkurencie vám umožňuje vybrať typ (jedno, či viac-užívateľská alebo prenosná verzia), či miesto inštalácie.

alt


 Funkčný základ internetového prehliadača Opera teda tvorí:

:: prehliadanie:
- zobrazovanie stránok v TDI režime: zobrazenie stránok v listoch (TABoch) v rámci jedného okna, či samostatných oknách
- práca s listami: otvorenie, duplikovanie, zamknutie (zabránenie zatvoreniu - permanentne otvorené), zatvorenie konkrétneho listu, či ostatných okrem aktívneho, alebo listy len na pravo (novo otvorené), otvorenie naposledy zatvoreného alebo pridanie do rýchleho prístupu (možnosť pridať aj všetky otvorené stránky) , prípadne tlač alebo uloženie stránky na disk
- práca s reláciami: pre každý otvorený list a okno sa zaznamenáva aj jeho história prehliadania a tak pri nechcenom zatvorení, je možné list, či samostatné okno obnoviť, aj s úplnou históriou. Rovnako je možné pokračovať v prehliadaní stránok aj po reštarte prehliadača (len v prípade, že je povolený štart prehliadača so stránkami z histórie). Inak, je možné zvoliť si štart bez stránok z histórie, či s pevne nastavenými stránkami.
- Rýchla voľba: jedinečná funkcia prehliadača Opera, ktorá umožňuje zostaviť si stránku s obľúbenými odkazmi, ktorá sa zobrazí po otvorení čistého listu alebo okna. Odkazy je možné ľubovolne presúvať a aj zoskupovať do tematických rovnakých skupín. Nechýba možnosť si odkaz nahradiť rozšírením (počasie, čas, galérie...) a medzi množstvom okien je možné vyhľadávanie a pri vkladaní nových odkazov ponúka návrhy, už navštívených, stránok, či zaujímavých rozšírení. Výber grafického odkazu (prvky stránky, celá stránka, logo alebo textový popis).
- vizuálne záložky: možnosť si uloženia vizuálnej záložky z celej stránky, jej prvku alebo len textového názvu stránky do záložiek, kde je možné vyhľadávať, triediť, presúvať medzi prvkami prehliadača (osobná lišta, rýchly prístup).
- režim Turbo: režim prezeranie stránok pri pomalom, či dátovo obmedzenom pripojení. Prehliadač s vašou požiadavkou kontaktuje servery Opery, ktoré ju spracujú a zašlú vám späť stránku, ktorá je menšia a funkčne upravená (kompresia cez Brotli, obrázky vo formáte WebP a optimalizácia videí). V prípade, že sa na stránke nachádzajú aj iné objekty tvorené prvkami Flash, pripadne JAVA, tak ich funkcia bude zastavená a aktivácia bude len na užívateľovi.
- privátne prehliadanie: otvorenie nového privátneho okna, ktorého história, cookies a prehliadanie bude okamžite vymazane po jeho zatvorení
- obsah Novinky: vygenerovaná stránka výberu zaujímavých aktuálnych správ, podľa osobných preferencií alebo zo zvolenej krajiny
- zoznam listov: vertikálny zoznam otvorených listov aj s náhľadmi a zoznam nedávno zatvorených.
- VPN režim: surfovanie cez jeden z piatich VPN serverov pre zamaskovanie svojej polohy, prípadne prístup na stránky, ktoré nie sú dostupné z určitých geografických miest

:: zobrazenie:
- celá obrazovka:
zobrazenie listu alebo okna na celú obrazovku, bez rušivých prvkov samotného rozhrania
- zoom: priblíženie, či zmenšenie stránky v rozmedzí 25-500%
- blokovanie vyskakovacích okien: automatické blokovanie/povolenie vyskakovacích okien a správa výnimiek
- blokovanie plugínov: blokovanie všetkých pluginov (Flash, JAVA...) na stránke, prípadne možnosť povoliť len niektoré alebo zakázať vybrané
- blokovanie obrázkov: zablokovanie všetkých obrázkových prvkov na stránkach a správa výnimiek
- blokovanie reklám: po aktivácií si prehliadač stiahne zoznam blokovaní a automaticky aplikuje na stránke
- zmena veľkosti a druhu písma: definovanie veľkosti štandardných veľkosti a type písma na stránkach
- kontextové menu: zobrazenie kontextového menu pre text, odkazy, či prvky stránky. Možnosť preposlať text vyhľadávaču, uložiť obsah odkazu, či analyzovať objekt vo vývojárskom nástroji
- kontrola pravopisu: možnosť kontrolovať pravopis písaného textu. Pridanie a správa ďalších slovníkov.
- samostatne okno s videom - po aktivácií sa zobrazí prezerané video v samostatnom okne nad prehliadačom
- zdrojový kód: zobrazenie zdrojového kódu stránky s farebnou syntaxou a s číslovaním riadkov
- kontextová bublinka: šikovná bublina pomoci, ktorá po označení časti textu ponúkne hľadanie, kopírovanie a v prípade cudzej meny jej konverziu

:: bezpečnosť:
- vlastné dáta: vymazanie histórie navštívených stránok, sťahovania, cookies, cache a uložených hesiel. Vymazanie dát podľa času (dnes, včera, pred týždňom ...), či všetkých dát.
- uložené cookies: povolenie prijímania cookies, zakázanie ich prevzatia od tretích strán, či automatické zmazanie po zatvorení prehliadača
- určovanie polohy a sledovanie: zakázať stránke zisťovať polohu moju polohu (geolokácia), či sledovania pomocou aktivácie funkcie DNT (Do Not Track)
- predikcia vyhľadávania: zakázanie napovedania výrazov a stránok z adresného riadku (zasielanie každého stlačenia klávesy vyhľadávacím serverom)
- správa certifikátov: správa prijatých, či zakázaných certifikátov pri bezpečných pripojeniach
- blokovanie plugínov: zakázanie použitia konkrétnych plugínov na webových stránkach

:: vyhľadávanie:
- pole pre adresu: kombinovaný adresný a vyhľadávací riadok, kde je možné zadať konkrétnu adresu, prípadne vložiť reťazec na vyhľadávanie. Hľadanie je možné zveriť predvolenému vyhľadávaču, prípadne poslať ho vlastnému vyhľadávaču. Zobrazenie výsledkov aj z histórie, či z obľúbených stránok, prípadne je možné využiť funkciu Vlož a hľadaj, ktorá vloží reťazec a ihneď ho zašle predvolenému vyhľadávaču.
- webová stránka: vyhľadávanie reťazcov na internetovej stránke, s počtom ich výskytov, farebným zvýraznením a lokalizáciou ich miesta na stránka. Zaslanie označených reťazcov definovaným vyhľadávačom.

:: ovládanie:
- tlačidlová navigácia: jednoduchá navigácia v histórií, či na stránke, pridanie stránky do rýchleho prístupu, či do obľúbených stránok. Grafická indikácia jej uloženia do prehliadača a informačná ikona prebiehajúceho sťahovania.
- klávesová navigácia: predvolené klávesové skratky a možnosť používať aj zjednodušené (jedno-klávesové) skratky
- gestá myšou: jednoduché pohyby myškou slúžia na ovládanie prehliadača bez potreby klikania na ikony prehliadača
- rýchle gestá: skok v histórií vpred a v vzad len pomocou tlačidiel myšky, či tlačidiel touchpadu na notebooku
- lišta záložiek: osobná lišta s odkazmi, ktoré sú ihneď dostupné s možnosťou vkladať a triediť ich do tématický zjednotených adresárov
- náhľady stránok - po presunutí kurzora myšky na neaktívny list alebo pri klávesovom prepínaní listov sa zobrazí aj náhľad každej stránky

:: interné funkcie:
- história prehliadania: práca s históriou prehliadania. Zobrazovanie histórie podľa času, vyhľadávanie a prípadne zmazanie konkrétneho záznamu. Možnosť vymazania celej histórie prehliadania.
- správa sťahovania: informácie o prebiehajúcich, zastavených, skončených a nedokončených sťahovaniach. Informácie o pôvode súboru a mieste uloženia na disku. Jeho následné otvorenie a skok do adresára, kde bol súbor uložený. Hľadanie, triedenie, mazanie záznamov a obnovenie zle stiahnutých, či nenájdených súborov. Možnosť určenia si centrálneho adresára pre sťahovanie, prípadne si miesto zakaždým určiť.
- správa rozšírení: správa rozšírení prehliadača s možnosťou zakázania, aktualizácie, prípadne v rámci vývojárskeho režimu načítať nezabalené rozšírenie, jeho inštalácia, či navštíviť stránku s rozšíreniami (po inštalácií nástroja, čiastočné fungujú aj rozšírenia určené pre Google Chrome)
- inštalácia tém: jednoduchý správca zmeny témy prehliadača s možnosťou stiahnutia ďalších, podľa nálady
- osobné dáta: možnosť si pred-vyplniť a následne automaticky vkladať osobné údaje do formulárových polí stránok
- správa hesiel: zoznam stránok, pre ktoré boli uložené prihlasovacie údaje s možnosťou údaje zmazať, či zakázať ich ukladanie pre konkrétne stránky
- správa vyhľadávačov: jednoduchá správa vyhľadávačov s možnosťou si určiť skratku pre rýchle hľadanie z adresného riadku
- import dát z iných prehliadačov - možnosť si vybrať dáta z iných prehliadačov a importovať ich do Opery
- vývojárske nástroje: aktivácia nástroja pre vývojárov pridáva možnosť spustiť Web Inspector (ladiaci nástroj pre webové stránky), správcu plugínov, či po novom aj samotných procesov prehliadača
- synchronizácia: synchronizácia dát medzi mobilnými a desktopovmi prehliadačmi. Umožňuje synchronizáciu hesiel, otvorených listov, históre, nastavení a záložiek. Synchronizáciu je možné ochrániť heslom a dáta sú dostupné aj cez webový prístup - sync.opera.com.


Máme online 34 hostí